zaterdag 23 februari 2008

Vloeken in de kerk

Het is maar goed dat de bisschop van Haarlem het niet voor het zeggen heeft in het kerkje van Sijbekarspel. Als hij uitsluitend mocht bepalen welke functie een kerkgebouw heden ten dage mag vervullen, dan hadden we vanavond deze prachtige voorstelling gemist.

Nou vooruit, omdat de site van het kerkje een beetje statisch is, een klein filmpje om de sfeer der voor-stelling iets dichter te benaderen.

maandag 11 februari 2008

DE Turkse identiteit bestaat niet

Beetje raar om de vergelijking te maken, maar hoe zou de PVV nu de toespraak waarderen van Erdogan in Keulen? De Turkse premier staat pal voor de identiteit van zijn natie en van zijn onderdanen, ook als die al generaties in Duitsland wonen. Hij wil verwatering van die identiteit tegen elke prijs voorkomen. Voorzover ik weet heeft hij binnenslands nog steeds geen stappen ondernomen om het “Beledigen van de Turkse Identiteit” te schrappen uit het wetboek van strafrecht. Kortom een man die staat voor zijn Natie, zijn Vlag en zijn Vader des Vaderlands. Een Koerd die zou roepen dat DE Turkse identiteit niet bestaat, kan hoogstwaarschijnlijk op een heel wat minder zachtzinnige respons van Erdogan rekenen, dan Maxima hier te lande toen zij die bewering deed over de nederlandse identiteit.
Heeft hij met zijn Discours de Cologne nu een bijdrage geleverd aan de toetreding van Turkije tot de Europese Unie of niet? Wie het weet, mag het zeggen. Maar persoonlijk vrees ik dat hij Angela (en Sarko) niet milder gestemd heeft; kijk en luister zelf. Misschien toch niet zo handig dus.