maandag 29 oktober 2007

Oud Zuid, daar gebeurt het!

Gisteren Open Atelier route in De Pijp.
Een geweldig initiatief, het zag zwart van de mensen. Persoonlijk was ik met name onder de indruk van Gita Hacham's installatie en van de Terschellinger zeezichten van mijn ouwe schoolmakker Joep Steinmeijer.
Van Gita's installatie: "Temporary roots in Heaven" heb ik helaas de hemelvaart niet mogen meemaken, want toen zat ik alweer in Alkmaar - waar haar werk over een paar weken trouwens ook te bewonderen zal zijn (in de oude kaasfabriek van Eyssen aan de Kanaalkade).

vrijdag 26 oktober 2007

Bush' mededogen en de lessen van Katrina

Now for something completely different.

Vannacht hoorde ik iemand op TV zeggen dat Bush van Katrina geleerd had, zodat hij deze keer onmiddellijk en spontaan (en niet pas na een week) bij Arnie the Governator op de stoep stond, om hem en zijn kiezers te laten weten dat heel Amerika bidt voor de slachtoffers van de bosbranden. Die commentator heeft het nog steeds niet begrepen. Bush leert helemaal niks, maar blijft juist zeer consistent. Kijk even naar het verschil tussen New Orleans en Hollywood. Bezie vervolgens het verschil tussen Zimbabwe en Darfur enerzijds en Irak anderzijds.

George W is zeer consistent, zijn criterium is slechts ROI (Return on Investment).

dinsdag 9 oktober 2007

Scheffer en Vogelaar zitten er allebei naast

Scheffer (PvdA) zegt in het journaal dat Maxima “onverantwoordelijk” optrad, toen ze zei dat “DE” Nederlander niet bestaat. Zij zou daarmee alle kiezers van Wilders en Verdonk de boodschap geven: “Jullie horen er niet bij”.
Waarop Vogelaar (PvdA) in Buitenhof rustig uitlegt dat Maxima groot gelijk heeft; en dat het kabinet ten volle verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar is op, die redevoering.
En Scheffer en Vogelaar vergissen zich allebei.
Ella Vogelaar heeft het over al die identiteiten die wel of niet met elkaar samenhangen; dat die situatie niet meer te vergelijken is met de tijd waarin Nederland verzuild was. Je bent tenslotte vakbondsvrouw en Zeeuw en PvdA-lid en minister en misschien ook nog wel “Ietsist”. Zij vermoedt kennelijk dat dit type parallelle identiteiten zich ook voordoet als je 2e generatie migrant bent.
En Paul Scheffer denkt dat er juist geen postmoderne nevenschikking is, omdat hij de multicultuur in een drama ziet ontaarden. Volgens hem moet je je blijkbaar “voegen in een hoofdstroom”. En dat vind ik een betwistbare hypothese. Niet omdat de oranjeverenigingen me net zo lief zouden zijn als de organisatoren van de Iftar-maaltijd een paar straten verderop. Daar gaat het helemaal niet om.
Wat mij veel belangrijker lijkt, is dat die intense gevoelens van ontheemdheid en ontreddering kloppen, zowel aan de kant van de migrantenculturen als aan de kant van de ontvangende “Hollandse” cultuur. Als je premoderne migrantengezinnen in een postmoderne leefomgeving neerzet, dan is dat schrikken voor allebei. Dat kan dus ook naar beide kanten ontsporen, zoals het fenomeen van de “Loverboy” illustreert.
We moeten dan ook veel meer doen dan “de boel bij mekaar houen”. Er is een antwoord nodig dat veel complexer is dan beiden suggereren. Het begin van dat antwoord bestaat. Het komt voort uit het 2e niveau van complexiteit. Bedenk daarbij dat zowel premodern als postmodern tot het 1e niveau van complexiteit behoren, namelijk waardesystemen die aangedreven worden door angst, angst voor de ander vooral. Wat nodig is, is een lerende organisatie, maar dan op wereldschaal.

Sonneveld en Don Quishocking revisited

Reunie van de zesde klas lagere school , zaterdag. Wonderlijk, verrassend en ontregelend. Ik herkende, op een stuk of drie mannen en 1 vrouw na, bijna niemand meer. Heb kennelijk veel verdrongen. Ze dachten allemaal dat ik leraar geworden was en ver weg woonde. Feitelijk woon ik vlakbij, in Zwaag. Antwoordt er een: en je komt nooit naar de kermis??!! Bleek dat zo'n beetje 90% op het dorp was blijven wonen. Daar sta je dan met je 40% score op de kosmopolieten-index van Motivaction.