maandag 30 april 2007

Even pauze


Morgenavond vertrekken we naar Istanbul. Wel spannend, want de kazerne en de moskee liggen daar nogal op ramkoers als ik de berichten mag geloven. Bovendien moeten we nog onze hele benedenverdieping ontruimen om tijdens onze korte vakantie de houten vloer te laten schuren en oliën. En als we dan terug zijn gaat de poes Soesja een nestje zoeken om te bevallen. Kortom, hectische tijden!In die periode kan ik dus ook geen reacties modereren. Bij voorbaat sorry voor de wachttijd dus!

donderdag 26 april 2007

De Kift of de Gladiolen Deel 2

(......)Op 8 mei organiseren De Rode Hoed en de Baak een gesprek met leidinggevende vrouwen uit het Nederlandse bedrijfsleven. Aan de hand van één van de hoofdzonden, jaloezie, en de deugd ruimhartigheid kijken ze hoe vrouwen daarin een balans weten te vinden (....)Eerlijk gezegd tref ik onder vrouwelijke managers niet minder macho-gedrag aan dan in het Old-Boys network. En natuurlijk uiten vrouwen hun competitie anders.
Deborah Tannen heeft daarover behartenswaardige dingen gezegd.
(Vervolg)
Volgens DT zijn meisjes al in de zandbak vooral bezig met hun relaties te onderhouden, terwijl jongetjes doelpunten willen maken en houden van winnen. Het patroon kortom van de holbewoner: de Pater Familias jaagt op de bizon, het matriarchaat koestert het nageslacht en hamstert voedselvoorraden. De groep jagende mannen heeft belang bij taakverdeling en duidelijke gezagslijnen, de groep vrouwen zorgt voor uiterlijke harmonie. So far, so good. In jeugdbendes en in Old Boys networks werkt het feitelijk nog steeds zo, maar bij mijn weten is er nog geen betrouwbaar onderzoek in Nederland over de voor- en nadelen van de vrouwelijke stijl van leidinggeven.

Mijn hypothese: in de politiek en in de marktsector zijn de macho-stijlen nu nog dominant, terwijl je in het onderwijs en de lokale ambtenarij vaker succesvolle, "cooperatieve" stijlen tegenkomt.

Mijn praktijk leert dat vrouwelijke managers in sterk prestatiegerichte organisaties (en dus ook in de Tweede Kamer en het kabinet) met een cooperatieve stijl intern goodwill krijgen, maar het extern moeten ontgelden, en omgekeerd.

Als we er niet in slagen om de -onbewuste- oerpatronen in communicatie boven tafel te krijgen en te leren hanteren (met humor en meesterschap), dan kan dat maatschappelijk gezien fnuikend zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zal dan nog generaties op zich laten wachten.

Een Ongemakkelijke Waarheid, inderdaad.

woensdag 25 april 2007

In memoriam Gerd Nan van Wijk

De moord op een leerling van een school in Alkmaar greep mij aan. De volkswoede erover misschien nog meer. Dit alles riep bij mij het gedicht op van de Vietnamese dichter en Zen-monnik Thich Nhat Hanh, waaraan ik het volgende fragment ontleen.
Noem me bij mijn ware namen

dinsdag 24 april 2007

Wreed is de natuur

Nu het weer lente is, manifesteert de natuur zich in al haar majesteit. Dus ook in al haar wreedheid. In die zin ben ik geen eko-fundi, die de natuur ophemelt als zou dat alleen maar vrede, liefde en harmonie zijn. De lijster is liefde, mijn kat Soesja is liefde, en het is in de natuur natuurlijk wel eten of gegeten worden. Deze arme avifauna-gast kan het helaas niet meer navertellen. En als ik het aan Soesja vraag, dan mummelt ze wat, dus daar schieten we ook al niet veel mee op.

vrijdag 20 april 2007

Passion Beyond Management

In deze rubriek zal ik af en toe mijn visie geven op een actuele management-casus. Deze keer de fusie van drie Noordhollandse GGD'en.

En dan te bedenken dat de aanloop naar deze fusie zo'n jaar of tien geduurd heeft. Er is stevig onderhandeld, met als compromis een driekoppige directie. Dat krijg je als je probeert een groepsbelang overeind te houden onder de vlag van Client Centraal, Schaal-voordelen, Korte Lijnen, Vraaggestuurd en ander fraai jargon.
Dat kan dus beter, bijvoorbeeld op de Harvard manier van Fisher & Ury. Zie onderaan Artikelen over Management/ Onderhandelen


Tel je zegeningen

Soms is slecht nieuws een felicitatie waard.
De vlaggen van Hoorn 650 jaar Stad zijn zo populair, dat ze van de mast worden gegapt en zelfs uit het berghok van de Stichting die het evenement regisseert.
Ik zou zeggen: tel je zegeningen!